Registratieovereenkomst

Dit lotgenotenforum is een virtuele ontmoetingsplaats over kanker. Het is bedoeld voor mensen met kanker of voor hun omgeving: partners, (groot)ouders, broers en zussen, vrienden. Iedereen kan hier zijn verhaal kwijt, lotgenoten vinden, vragen stellen enz. Het forum wordt gemodereerd door een team mensen van de sociale dienst van Kom op tegen Kanker. Let wel: dit is geen forum van artsen en andere hulpverleners, wel van lotgenoten.

Identiteit
Bij de keuze van de gebruikersnaam is het niet toegelaten om namen te gebruiken die de identiteit van anderen suggereren of zouden kunnen doen vermoeden. Tenzij het werkelijk over crimineel gedrag gaat, worden uw gegevens nooit beschikbaar gesteld van derden.
Wanneer u zich registreert, volstaan een e-mailadres, een gebruikersnaam en een paswoord. Wij wensen geen andere gegevens van u te kennen, tenzij u ze vrijwillig kenbaar wil maken. De door u verstrekte gegevens zullen door ons niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan voor de werking van dit forum. Het is wel mogelijk dat u af en toe een bericht van ons toegestuurd krijgt om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen in werking of inhoud van het forum.
Opgelet: nieuwe leden die zich aanmelden, zullen mogelijk even moeten wachten vooraleer ze zelf berichten kunnen posten. Een forumbeheerder moet immers elke registratie manueel goedkeuren. We zien ons genoodzaakt deze maatregel in te voeren door de overvloed aan spam.

Privacy
Wees u ervan bewust dat iedereen uw berichten kan lezen. Het forum is besloten maar iedereen kan zich registreren zonder dat de werkelijke identiteit bij de leden, noch bij de moderatoren bekend is. U weet dus nooit wie er 'meeleest'.
Geef geen persoonlijke informatie, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres enz. in uw berichten. Wil u dergelijke informatie uitwisselen met andere leden, doe dit dan bijv. via een privé-bericht.
Wees ook terughoudend met het noemen van namen en privé-gegevens over derden (partners, kinderen, andere familieleden, bekenden, artsen, enz.). Als u over een ander schrijft, beperk dit dan tot wat dit voor u betekent. Zorg dat u de ander niet beledigt noch aantast in zijn/haar privacy en dat zijn/haar identiteit niet te herleiden is uit uw berichten.

Moderatoren
De moderatoren hebben het recht bijdragen te verplaatsen om discussies effectiever te laten verlopen. Ze kunnen ook discussies beëindigen en nieuwe discussies starten. Wanneer de moderatoren menen dat bepaalde berichten, gebruikersnamen of uitdrukkingen de goede orde kunnen verstoren, kwetsend of beledigend kunnen zijn of op een of andere manier onwettelijk zijn, behoudt Kom op tegen Kanker zich te allen tijde het recht voor om bijdragen te wijzigen of te verwijderen of bezoekers de toegang tot het forum te ontzeggen.
Reclame maken voor commerciële doeleinden, in welke vorm dan ook, is niet gepast op het forum. Ook deze bijdragen zullen de moderatoren verwijderen. Mensen met kanker kunnen onder elkaar natuurlijk wel ervaringen uitwisselen.

Alle bijdragen dienen de rechten betreffende auteursrechten strikt te respecteren en wie toch materiaal van derden wenst te vermelden of op te nemen, dient steeds over de nodige expliciete akkoorden van de auteurs te beschikken. Iedereen die bijdragen post, is ten volle verantwoordelijk voor de inhoud en bovendien zullen wij als organisatie nauwlettend toekijken om overtredingen meteen te corrigeren.
Voor de goede werking van dit forum is het noodzakelijk dat uw browser een cookie kan plaatsen. Met dat volstrekt onschuldig bestandje kan u na het inloggen gedurende een tijd ingelogd blijven zonder telkens opnieuw uw gebruikersnaam en paswoord te moeten invoeren. In dit bestand worden geen andere gegevens geplaatst.

Kom op tegen Kanker