Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - admin

Pagina's: 1 2 3 [4]
46
Jongeren en kanker / Re:Vakantie voor jongeren met kanker
« Gepost op: mei 25, 2007, 22:20:37 pm  »
Dag Bart,

02/227.69.56, da's inderdaad het nummer van Leen, de contactpersoon van de VLK voor de vakantie voor jongeren. Ik heb jouw berichtje ook al aan Leen doorgestuurd, dus zij zal wellicht in de loop van volgende week contact met je opnemen. Maar je mag natuurlijk ook altijd zelf eens bellen.

Vriendelijke groeten,

Webmaster VLK

47
Borstkanker / Re:Overheid, word wakker !!!
« Gepost op: april 11, 2007, 15:46:27 pm  »
Beste dames,

Met veel begrip verneem ik dat jullie de intentie koesteren om een petitie te lanceren om de borstkankerscreening ook toegankelijk te maken voor vrouwen jonger dan 50. Het klopt dat er in die leeftijdscategorie ook veel patiënten te betreuren zijn; borstkanker beperkt zich niet tot vrouwen van 50 tot 69. 50% van alle borstkankers komt wél voor in de leeftijdsgroep 50-69 en nog eens 25% in de leeftijdsgroep 69+. 25% van alle borstkankers komt dus voor bij vrouwen jonger dan 50 en het lijkt inderdaad oneerlijk dat die vrouwen niet worden opgeroepen voor de screening. Het screeningsprogramma richt zich immers tot vrouwen van 50 tot en met 69.

Voor jullie een petitie lanceren echter, zou ik graag even de redenen op een rijtje zetten waarom men deze keuze gemaakt heeft. Vindt men vrouwen jonger dan 50 of ouder dan 69 niet belangrijk genoeg? Is het een geldkwestie? Een medische dwaling misschien?

1. Borstkanker komt veel minder voor bij jonge vrouwen maar krijgt relatief meer aandacht
In de media worden de verhalen van jonge vrouwen met borstkanker veel sterker uitvergroot dan van vrouwen boven de vijftig. Hoe spijtig dit ook moge zijn - de media vinden vrouwen boven de vijftig blijkbaar niet zo interessant om mee uit te pakken als jonge vrouwen. Daarnaast hebben ook de verhalen van bijvoorbeeld Kylie Minogue (38) of Anastacia (32) die getroffen werden door borstkanker, een verwarrend effect. Het lijkt erdoor alsof borstkanker vooral jongere vrouwen treft. Omdat verhalen van patiënten als Kylie Minogue uitgebreid de media halen, wordt echter vergeten dat de meeste gevallen voorkomen bij vijftigplussers.

Uit de grafiek hieronder blijkt dat echter borstkanker onder de 35 jaar veeleer een uitzondering is.
 
(Bron: Cancer Incidence and Survival in Flanders, 2000-2001, Stichting Kankerregister, 2006)
Op de verticale as zie je het aantal per 100.000 vrouwen. Hieruit blijkt dat er minder dan 50 per 100.000 vrouwen onder de 35 zijn met borstkanker; of minder dan 1 op 2.000. Elk borstkankerslachtoffer is er natuurlijk één te veel. Maar da's al iets heel anders dan het algemene risico dat een vrouw loopt dat ze ooit in haar leven, voor haar 75ste, borstkanker krijgt: die kans is 1 op 9.

Anderzijds is het erg positief dat dit zo leeft. De aandacht voor borstkanker heeft alvast een positief effect op de attitude van vrouwen: veel van jullie leeftijdsgenoten, jonge vrouwen, zijn alerter en zullen vragen vaker om een preventief onderzoek. Omdat ze weten dat er een ziektegeschiedenis is in de familie, of puur uit voorzorg. Maar terwijl bij jonge vrouwen die grotere alertheid ontstaat (zoals uit jullie reacties blijkt), denken oudere vrouwen ten onrechte dat leeftijd bij kanker een mindere rol speelt. Ze wéten wel dat screenings van groot belang zijn, maar toch zijn ze moeilijker te bereiken. In België sterven er elk jaar 1.300 vrouwen aan borstkanker. Dat zouden er 520 minder kunnen zijn, als elke vrouw tussen 50 en 69 zich om de twee jaar zou laten controleren.

2.   Jonge borsten zijn minder doorzichtig en gevoeliger voor röntgenstralen
Tijdens de vruchtbare periode (voor de menopauze), bestaat borstweefsel voor een groot deel uit vast klierweefsel. Na de menopauze (tussen 45 en 55 jaar voor het merendeel van de vrouwen) “verdwijnt” het klierweefsel grotendeels en wordt het vervangen door vetweefsel. Met een mammografie probeert men met behulp van röntgenstralen doorheen dit weefsel te kijken om op zoek te gaan naar het prilste begin van borstkanker. Jammer genoeg is dit bij jonge borsten zeer moeilijk. Een vroege kanker ziet er ongeveer net hetzelfde uit als het gezonde klierweefsel. De kans om kanker te vinden is zeer klein, maar gelukkig niet nul… Boven de 50 is dit helemaal anders. Deze borsten zijn zeer goed doorzichtig voor röntgenstralen en borstkanker kan er dan ook in een zeer vroeg stadium ontdekt worden.
Borsten voor de menopauze zijn echter veel gevoeliger voor radioactieve stralen dan borsten na de menopauze. Dit betekent dat de mammografie bij een jonge vrouw niet risicoloos is. Voor vrouwen jonger dan 35 zonder bijzondere, bekende risico’s op borstkanker, vreest men zelfs dat het risico dat men veroorzaakt met veelvuldige mammografieën wel eens groter zou kunnen zijn, dan het risico om in die leeftijdscategorie borstkanker te krijgen… Een vrouw die niet erfelijk belast is toch systematisch met mammografieën onderzoeken is geen correcte geneeskunde meer.
Vrouwen onder de 35 zullen in principe dus nooit met een mammografie onderzocht worden, tenzij er sterke vermoedens zijn dat er echt kanker aanwezig is. Tussen 35 en 45 moet men ook zeer voorzichtig blijven, maar zijn regelmatige onderzoeken verantwoord als er sprake is van een verhoogde kans op borstkanker (eerstegraadsverwanten met borstkanker, draagster zijn van een borstkankergen (of dragers, want uitzonderlijk kunnen ook mannen borstkanker krijgen), vroeger voor borstkanker behandeld zijn…). Vanaf 45 is er discussie over of die vrouwen tot de screening toegelaten zouden kunnen worden. In ieder geval kan een mammografie vanaf 45 op voorschrift van de arts ook nu al.

3. Het screeningsprogramma van de overheid
Het screeningsprogramma van de Vlaamse overheid nodigt vrouwen uit puur op basis van leeftijd. Omdat ze niet de mogelijkheid heeft om die vrouwen eerst te ondervragen en na te gaan in hoeverre ze al dan niet in hun menopauze zitten, of er sprake is van een verhoogd risico, of wat dan ook, blijft de overheid voorlopig bij de keuze 50-69. Alle andere vrouwen worden verzocht contact op te nemen met hun arts - die overigens te allen tijde, in overleg met de vrouw, onderzoeken kan voorschrijven. Vrouwen hebben met andere woorden altijd recht op een mammografie, alleen wil de overheid dat vrouwen buiten de leeftijdscategorie 50-69 dit in overleg met een arts doen.

4. Economische overweging
Als laatste punt toch ook de bedenking dat we als maatschappij samen goed moeten overwegen hoe ver we kunnen gaan in het besteden van het budget voor gezondheidszorg aan preventie. Elke euro kan maar één keer worden uitgegeven en elke euro die naar preventie gaat, gaat niet meer naar behandeling. Door de verbetering van de behandeling de laatste jaren, worden ook steeds meer vrouwen echt genezen. Ook daar moeten we blijven in investeren en de balans moet in evenwicht blijven.

Kortom: bezint eer ge begint… de keuze om enkel vrouwen tussen 50 en 69 op te roepen is geen onrecht, maar een weloverwogen keuze: er wordt getracht om zoveel mogelijk kankers te ontdekken, zonder hierbij het risico voor vrouwen nog te vergroten., en om buiten die leeftijdscategorie de keuze begeleid te laten nemen.

Dr. Erwin De Clerck
Preventiedienst Vlaamse Liga tegen Kanker

48
Borstkanker / Re:cressana
« Gepost op: april 11, 2007, 10:54:36 am  »
Beste mensen,

We willen graag dat dit forum openstaat voor een discussie over alternatieve en complementaire behandelingen. Het is precies de bedoeling dat mensen met kanker hier onder elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. Maar wij kunnen als Vlaamse Liga tegen Kanker niet tolereren dat dit forum gebruikt wordt voor puur commerciële doeleinden. We zien ons dan ook genoodzaakt om deze discussie te sluiten.

De Vlaamse Liga tegen Kanker

49
Borstkanker / Re:cressana
« Gepost op: maart 07, 2007, 12:02:21 pm  »
Beste mensen,
Ieder van jullie zal wel al iets of alles geprobeerd hebben.
Ik kan jullie nu mededelen dat er nu een nieuw produkt te verkrijgen is met heel wat krachtige nog niet geziene eigenschappen.
wie er meer wil over te weten komen stuur me maar een mailtje, klik op mijn inlognaam en je vind mijn mailadres
Veel sterkte
Feel the power of the juice

Nut en onzin van alternatieve behandelingen

Veel mensen met kanker gebruiken een of andere vorm van alternatieve of complementaire therapie. Het beste daarbij is om zich goed te informeren en het gezond verstand te gebruiken. De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) raadt ook iedereen aan erover te praten met zijn behandelende oncoloog of radiotherapeut, want sommige producten kunnen inwerken op de gewone medische behandeling. Bepaalde kruidenextracten kunnen zelfs gevaarlijk zijn, zeker in combinatie met sommige geneesmiddelen.
 
Wees op je hoede als iemand beweert kanker te kunnen genezen. Vraag ook precies wat de kosten zijn en wat mogelijk door een ziekteverzekering wordt vergoed. En ga niet in zee met iemand die vraagt de klassieke behandeling te staken.

Maar er zijn veel complementaire behandelingen die u veilig kunt toepassen om symptomen van de ziekte en behandeling te helpen verlichten, om pijn te verzachten of uw levenskwaliteit te verhogen (bijvoorbeeld acupunctuur, kunsttherapie, massage, yoga, meditatie enz.).

Meer lezen over wat de VLK onder 'klassieke of standaardbehandeling', onder 'complementaire' en onder 'alternatieve' behandelingen verstaat


De Vlaamse Liga tegen Kanker

50
Borstkanker / Re:Uitzaaiing in lever en bot
« Gepost op: maart 07, 2007, 12:00:41 pm  »
Beste Annick,
Mijn e-mail adres vindt je onder mijn inlognaam, indien je geinteresseerd bent in een nieuw revolutionair produkt die je kan helpen stuur me een mailtje.
Ik stuur je dan alle info.
Groeten
Dirk


Nut en onzin van alternatieve behandelingen

Veel mensen met kanker gebruiken een of andere vorm van alternatieve of complementaire therapie. Het beste daarbij is om zich goed te informeren en het gezond verstand te gebruiken. De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) raadt ook iedereen aan erover te praten met zijn behandelende oncoloog of radiotherapeut, want sommige producten kunnen inwerken op de gewone medische behandeling. Bepaalde kruidenextracten kunnen zelfs gevaarlijk zijn, zeker in combinatie met sommige geneesmiddelen.
 
Wees op je hoede als iemand beweert kanker te kunnen genezen. Vraag ook precies wat de kosten zijn en wat mogelijk door een ziekteverzekering wordt vergoed. En ga niet in zee met iemand die vraagt de klassieke behandeling te staken.

Maar er zijn veel complementaire behandelingen die u veilig kunt toepassen om symptomen van de ziekte en behandeling te helpen verlichten, om pijn te verzachten of uw levenskwaliteit te verhogen (bijvoorbeeld acupunctuur, kunsttherapie, massage, yoga, meditatie enz.).

Meer lezen over wat de VLK onder 'klassieke of standaardbehandeling', onder 'complementaire' en onder 'alternatieve' behandelingen verstaat


De Vlaamse Liga tegen Kanker

51
Werk, verzekeringen, financiën en voorzieningen / Meld ons uw verzekeringsproblemen!
« Gepost op: november 21, 2006, 15:53:19 pm  »
De VLK werkt ter voorbereiding van een studiedag aan een dossier over problemen die mensen die ooit kanker gehad hebben, ondervinden met verzekeringen. Lees hier meer!

52
Oproepen van studenten, instellingen en organisaties / Meld uw verzekeringsproblemen!
« Gepost op: november 21, 2006, 15:33:58 pm  »
Vlaamse Liga tegen Kanker roept op om verzekeringsproblemen te melden

Mensen die kanker hadden, kunnen problemen krijgen als ze een verzekering willen afsluiten, behouden of als ze een vergoeding voor geleden schade willen verkrijgen. De Vlaamse Liga tegen Kanker wil hier iets aan doen. Verzekeringsmaatschappijen moeten de toegankelijkheid van hun verzekeringen voor kankerpatiënten verbeteren. De overheid moet zorgen voor een wetgeving die de belangen van (ex-)kankerpatiënten zo goed mogelijk beschermt. In de loop van 2008 zal de Vlaamse Liga tegen Kanker een studiedag over dit probleem organiseren. Zo willen we bijdragen aan de ontwikkeling van oplossingen. Voor deze studiedag is een goed onderbouwd dossier erg belangrijk. Daarom zijn we op zoek naar zoveel mogelijk voorbeelden van mensen die kanker hadden en die problemen kregen met een verzekering.

We roepen iedereen die kanker had en problemen kreeg met een verzekering op om het ons te laten weten. Hoe gedetailleerder uw informatie is, hoe beter:
- Over welke verzekering gaat het?
- Wat was het probleem? (was de premie onbetaalbaar? werd de verzekering geweigerd? was er een weigering om schade of kosten te vergoeden?...)
- Tot hoeveel maatschappijen hebt u zich gewend?
- Hebt u uiteindelijk een oplossing gevonden? Welke?
- Welke aandoening had u (en in welk stadium bevond de aandoening zich)?
- Welke behandeling kreeg u?
- Is de behandeling afgelopen? sinds wanneer? hoe waren de resultaten van de laatste onderzoeken?

Uiteraard blijft deze informatie volledig anoniem.

U kan uw probleem melden bij:
Ward Rommel, Vlaamse Liga tegen Kanker
Koningsstraat 217, 1210 Brussel
tel. 02/225.83.15, fax. 02/223.22.00
ward.rommel@tegenkanker.be


De Vlaamse Liga tegen Kanker zal zelf niet bemiddelen tussen u en de verzekeringsmaatschappij. Daarvoor kan u terecht bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding. Dit Centrum heeft de opdracht om slachtoffers van discriminatie bij te staan:

Isabelle Demeester, Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
Dienst niet-raciale discriminaties
Koningsstraat 138 - 1000 Brussels
Tel: 02-212.31.43 (direct) - 02.212.30.00 (onthaal)
isabelle.demeester@cntr.be

www.diversiteit.be


U kan ook altijd contact opnemen met de ombudspersoon van de verzekeringen. De Ombudspersoon  onderzoekt geschillen tussen de consument  en de Belgische verzekeringsondernemingen:
Mevrouw Van Elderen
Ombudsman van de Verzekeringen
de Meeûsplantsoen 35
1000 Brussel
Tel.: 02/547.58.71, fax:  02/ 547.59.75
info@ombudsman.as

www.ombudsman.as


Alvast bedankt!

Ward Rommel
Vlaamse Liga tegen Kanker

54
Mededelingen / Berichten lezen en zelf schrijven (over registreren en inloggen)
« Gepost op: oktober 13, 2005, 10:39:15 am  »
Welkom op het lotgenotenforum van Kom op tegen Kanker. Klik op de titel van een forum om de berichten te lezen.

Bent u nieuw op dit forum en wil u zelf ook een bericht posten, dan moet u zich eerst registreren.
Registreren
- Klik daarom op de knop "registreren" (links bovenaan: Welkom, Gast. Alsjeblieft inloggen of registreren.)
- Lees de registratieovereenkomst, vink ‘Ik ga akkoord’ aan en klik op registreren’
- Kies een gebruikersnaam, geef uw e-mailadres op, kies een wachtwoord en vul de visuele verificatie in (tik in het lege vak de letters in het plaatje daarboven. Dit is een beveiliging tegen spammers) en beantwoord het vraagje onderaan (dit is een extra beveiliging tegen spammers).
- Als u niet wilt dat andere mensen uw e-mailadres kunnen zien, vinkt u het vakje ‘E-mail verbergen voor anderen’ aan.

Zodra u van ons een bevestigingsmail ontvangt (even checken of hij niet tussen de 'spam' terechtgekomen is als u de mail niet lijkt te krijgen), klikt u op de link uit de e-mail, of gebruik de activeringscode uit de mail. Geef je gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op ‘inloggen’. Nu kunt u beginnen te schrijven.


Na deze eenmalige registratie kunt u aan alle fora deelnemen: geef linksboven uw gebruikersnaam en wachtwoord in, en klik op de knop ‘inloggen’. Nu kunt u echt aan de slag:
Inloggen
- Klik op de titel van een forum (bijvoorbeeld Borstkanker) om alle discussies binnen het forum te zien
- Klik op de knop 'Nieuw topic' om een nieuwe discussie te starten binnen het forum
- Of klik op de titel van een topic (bijvoorbeeld ‘Zoladex’) en daarna op de knop ‘antwoord’ om te reageren op deze discussie.

Uitgebreidere informatie over de werking van dit forum vindt u hier: http://forum.allesoverkanker.be/index.php/topic,235.0.html.

55
Mededelingen / Bedoeling van het forum
« Gepost op: oktober 13, 2005, 10:38:23 am  »
Dit lotgenotenforum is een virtuele ontmoetingsplaats over kanker. Het is bedoeld voor mensen met kanker of voor hun omgeving: partners, (groot)ouders, broers en zussen, vrienden. Iedereen kan hier zijn verhaal kwijt, lotgenoten vinden, vragen stellen enz. Het forum wordt gemodereerd door een team mensen van de sociale dienst van Kom op tegen Kanker. Let wel: dit is geen forum van artsen en andere hulpverleners, wel van lotgenoten.

Identiteit
Bij de keuze van de gebruikersnaam is het niet toegelaten om namen te gebruiken die de identiteit van anderen suggereren of zouden kunnen doen vermoeden. Tenzij het werkelijk over crimineel gedrag gaat, worden uw gegevens nooit beschikbaar gesteld van derden.
Wanneer u zich registreert, volstaan een e-mailadres, een gebruikersnaam en een paswoord. Wij wensen geen andere gegevens van u te kennen, tenzij u ze vrijwillig kenbaar wil maken. De door u verstrekte gegevens zullen door ons niet voor andere doeleinden gebruikt worden dan voor de werking van dit forum. Het is wel mogelijk dat u af en toe een bericht van ons toegestuurd krijgt om u op de hoogte te brengen van belangrijke wijzigingen in werking of inhoud van het forum.

Privacy
Wees u ervan bewust dat iedereen uw berichten kan lezen. Het forum is besloten maar iedereen kan zich registreren zonder dat de werkelijke identiteit bij de leden, noch bij de moderatoren bekend is. U weet dus nooit wie er 'meeleest'.
Geef geen persoonlijke informatie, zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres enz. in uw berichten. Wil u dergelijke informatie uitwisselen met andere leden, doe dit dan bijv. via een privé-bericht.
Wees ook terughoudend met het noemen van namen en privé-gegevens over derden (partners, kinderen, andere familieleden, bekenden, artsen, enz.). Als u over een ander schrijft, beperk dit dan tot wat dit voor u betekent. Zorg dat u de ander niet beledigt noch aantast in zijn/haar privacy en dat zijn/haar identiteit niet te herleiden is uit uw berichten.

Moderatoren
De moderatoren hebben het recht bijdragen te verplaatsen om discussies effectiever te laten verlopen. Ze kunnen ook discussies beëindigen en nieuwe discussies starten. Wanneer de moderatoren menen dat bepaalde berichten, gebruikersnamen of uitdrukkingen de goede orde kunnen verstoren, kwetsend of beledigend kunnen zijn of op een of andere manier onwettelijk zijn, behoudt Kom op tegen Kanker zich te allen tijde het recht voor om bijdragen te wijzigen of te verwijderen of bezoekers de toegang tot het forum te ontzeggen.
Reclame maken voor commerciële doeleinden, in welke vorm dan ook, is niet gepast op het forum. Ook deze bijdragen zullen de moderatoren verwijderen. Mensen met kanker kunnen onder elkaar natuurlijk wel ervaringen uitwisselen.

Alle bijdragen dienen de rechten betreffende auteursrechten strikt te respecteren en wie toch materiaal van derden wenst te vermelden of op te nemen, dient steeds over de nodige expliciete akkoorden van de auteurs te beschikken. Iedereen die bijdragen post, is ten volle verantwoordelijk voor de inhoud en bovendien zullen wij als organisatie nauwlettend toekijken om overtredingen meteen te corrigeren.
Voor de goede werking van dit forum is het noodzakelijk dat uw browser een cookie kan plaatsen. Met dat volstrekt onschuldig bestandje kan u na het inloggen gedurende een tijd ingelogd blijven zonder telkens opnieuw uw gebruikersnaam en paswoord te moeten invoeren. In dit bestand worden geen andere gegevens geplaatst.

Kom op tegen Kanker

Pagina's: 1 2 3 [4]