Toon bijdragen

Deze sectie stelt je in staat om alle bijdragen van dit lid te bekijken. Je kunt alleen de bijdragen zien waar je op dit moment toegang toe hebt.


Berichten - admin

Pagina's: 1 [2] 3 4
16
Kom op tegen Kanker doet momenteel onderzoek naar niet of niet voldoende terugbetaalde medische en niet-medische zorg. Uit steekproefonderzoek blijkt immers dat de helft van de patiënten die voor steun aankloppen bij het Kankerfonds van Kom op tegen Kanker in het eerste jaar na de behandeling 1838 euro of meer zelf betalen (na tussenkomst van de zorgverzekering en de maximumfactuur), in één op de vier gevallen zelfs 2844 euro of meer. De onderzoekers willen nu van zoveel mogelijk mensen weten bij welke behandelingen en welke types zorg ze veel uit eigen zak moeten betalen, wat het precieze bedrag is enz. Het kan over verschillende soorten kosten gaan, medische en niet-medische kosten: niet-terugbetaalde medicatie of supplementen bij chirurgie, apothekerskosten, tandzorg na een hoofd-halstumor, incontinentiemateriaal, sondevoeding, gezinszorg, revalidatie, een verblijf in een centrum voor kortverblijf enz.
Bent u recent in behandeling geweest en heeft u veel kosten gemaakt die niet werden terugbetaald? Laat het ons weten: vul de korte vragenlijst op www.kankermeldpunt.be in of bel naar 0800 35 444 (elke werkdag tussen 9 en 12u.). U helpt er ons erg mee: met alle informatie die u ons geeft, kan Kom op tegen Kanker concrete beleidsvoorstellen uitwerken om de zorgkosten te beperken.

17
0800/35.445: nieuw nummer voor Kankerlijn

Op 28 februari 2014 vierde de Kankertelefoon haar dertigste verjaardag. Bij die gelegenheid werd ze ook omgedoopt tot de Kankerlijn. Bellen is vanaf nu gratis op het nieuwe nummer 0800/35.445 (elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur). Vragen stellen kan ook online op www.kankerlijn.be of per e-mail op kankerlijn@tegenkanker.be.

Verspreid het nieuwe nummer

Help ons mee het nieuwe nummer bekend te maken: vertel het verder, zet het logo op uw website, plaats een banner op uw site, uw Facebook of in uw e-mailhandtekening, laat het weten op de dienst waar u werkt,... Hier vindt u het logo en verschillende banners van de Kankerlijn. Hartelijk bedankt!


18
In 2014 wordt de Vlaamse Kankertelefoon, de hulplijn van de Vlaamse Liga tegen Kanker, 30 jaar. Heeft u ooit gebeld of gemaild met de Kankertelefoon? Dan zou u ons een groot plezier doen met een berichtje hieronder:  waarom belde u of mailde u, wat vond u van de dienstverlening (gaf het telefoontje u een antwoord op een vraag, een beetje extra moed...), heeft u nog teruggebeld of gemaild? Waarom vindt u deze dienstverlening belangrijk? De mooiste berichtjes publiceren we in het volgende nummer van ons patiëntenmagazine Leven.

20
Wie vermoedt dat hij of zij wegens zijn kanker(verleden) gediscrimineerd wordt bij sollicitaties, gelieve dat te melden bij het Kankermeldpunt op 0800/35.444 (van 9 tot 12u) of op www.kankermeldpunt.be.

De Vlaamse Liga tegen Kanker lanceert deze oproep naar aanleiding van een aanpassing van de medische criteria voor aanwervingen bij de politie. Op 6 december verschijnen in het Staatsblad nieuwe medische criteria om toegelaten te worden tot een operationele functie bij de federale politie. De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK), die om de aanpassing had gevraagd, is gematigd tevreden. Het criterium dat de kankerbehandeling minstens twee jaar achter de rug moet zijn, is immers geschrapt. Maar om in lijn te zijn met de Antidiscriminatiewet gaan de aanpassingen niet ver genoeg. Lees meer hierover.

De VLK wil de toepassing van de nieuwe politiecriteria verder opvolgen en evalueren. En ze roept daarom mensen die vermoeden dat ze wegens hun kanker(verleden) gediscrimineerd worden bij sollicitaties op dat te melden bij het Kankermeldpunt. Met die ervaringen op zak zal de VLK blijven pleiten voor een regelgeving die in overeenstemming is met de antidiscriminatiewetgeving en (ex-)kankerpatiënten de toekomst geeft waarop ze recht hebben.


21
Oproepen van studenten, instellingen en organisaties / Dit forum bestaat 10 jaar!
« Gepost op: november 25, 2013, 09:08:35 am  »


Op 25 november 2003 startte de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) met dit forum, met de bedoeling om een sociaal netwerk van en voor lotgenoten te creëren. Hier kunt u vragen stellen aan anderen, u kunt hier uw eigen verhaal kwijt, of lotgenoten een hart onder de riem steken. En dat al tien jaar lang!

Bent u al jaren bezoeker van dit forum? Komt u hier af en toe mee lezen? Laat hieronder uw verjaardagswens achter! Ook tips voor het forum zijn welkom.

Bedankt moderatoren!
Deze verjaardag is een goed moment om de moderatoren van het forum eens in de bloemetjes te zetten. Dat zijn een aantal trouwe forumbezoekers die een oogje in het zeil houden, en daarnaast vooral de vijf mensen van de sociale dienst van de VLK die het forum op werkdagen modereren. Omdat het echt een contactplek voor lotgenoten is, zijn zij bijna alleen op de achtergrond aanwezig: ze registreren nieuwe leden, bekijken of er geen spam op het forum verschijnt, lezen mee om te zien of sommige berichten de goede orde niet verstoren, enz. Bedankt moderatoren!

Webmaster VLK

22
Op 14 december 2013  organiseert Vlaams minister Jo Vandeurzen de 'Gezondheidsconferentie over bevolkingsonderzoeken naar kanker van de baarmoederhals, borst en dikkedarm'. Hij zal daar de gezondheidsdoelstelling en het actieplan voor de periode 2014-2020 voorstellen en toelichten. Het actieplan zal de nodige preventiestrategieën en prioritaire acties omvatten om de bestaande bevolkingsonderzoeken naar kanker in Vlaanderen te optimaliseren en gezondheidswinst voor de Vlaamse bevolking te realiseren.

Geef uw mening!
Als voorbereiding van de gezondheidsconferentie wil de overheid graag uw mening over een aantal aspecten van de drie bevolkingsonderzoeken naar kanker. Reageer op de website van de overheid op een aantal stellingen over de zinvolheid van bevolkingsonderzoeken, deelname, mededeling van het resultaat enz. De overheid bekijkt uw feedback met de grootste zorgvuldigheid en evalueert of ze kan meegenomen worden in de voorbereidingen naar de gezondheidsconferentie.

Geïnteresseerden kunnen zich via de website www.gezondheidsconferentie-kankeropsporing.be ook inschrijven voor de gezondheidsconferentie.

23
Borstkanker / Re:huiduitslag en nolvadex
« Gepost op: september 10, 2012, 10:28:51 am  »
klein antwoordje op de technische vraag van Fien: ik heb dat zelf ook geregeld voor, en ik kan er helaas niets aan doen.
Wat er gebeurt als je inlogt, is dat onze computer een klein bestandje (een cookie) naar jouw internetbrowser stuurt met de bedoeling dat dat opgeslagen wordt en bij een volgend bezoek weer naar onze computer teruggestuurd wordt. Zo kan onze server jouw browser opnieuw herkennen en bijhouden wat de webbrowser in het verleden heeft gedaan. Maar die cookie kan verdwijnen, bijvoorbeeld als je je navigatiegeschiedenis wist, of soms gewoon als je in Internet Explorer een nieuw venster opent.
Griet, webmaster VLK

24
Poëzie / Bekijk hier een lijst boeken over kanker / voor mensen met kanker
« Gepost op: juli 06, 2012, 15:27:07 pm  »
Op de site van de Vlaamse Liga tegen Kanker vindt u een uitgebreide boekenlijst: boeken met medische informatie, over leven en omgaan met kanker, verhalen van lotgenoten, boeken over rouwen en verdriet, voeding enz.

Maar misschien heeft u zelf een boek gelezen dat u aan iedereen wil aanbevelen? Of houdt u een blog bij over kanker en wil u die delen met lotgenoten? Deel het hier op dit forum met lotgenoten!

25
Werk, verzekeringen, financiën en voorzieningen / Meld uw problemen met werk!
« Gepost op: april 10, 2012, 14:33:28 pm  »
De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) is op zoek naar zo veel mogelijk voorbeelden van mensen die tijdens of na hun behandeling problemen kregen met hun werk. De VLK wil die problemen aankaarten bij de overheid en alle instanties die kunnen bijdragen tot structurele oplossingen. U kunt ons helpen om een goed onderbouwd dossier samen te stellen door uw probleem anoniem te melden bij de Kankerlijn.
Kankerpatiënten kunnen problemen krijgen met hun werk. Dat kunnen problemen zijn tijdens de behandeling of nadien, als mensen hun werk willen hervatten. Soms worden mensen tijdens hun ziekteverlof ontslagen. Sommigen willen tijdens hun behandeling blijven werken maar stoten op problemen als ze regelmatig enkele dagen afwezig zijn, bv. voor hun chemotherapie. Anderen ondervinden problemen als ze na een lange ziekteperiode opnieuw gaan werken. Bijvoorbeeld om het werk in een eerste periode deeltijds te hervatten, of om arbeid of een werkomgeving te krijgen die aangepast is aan lichamelijke of andere beperkingen (vermoeidheid, concentratieproblemen...) die het gevolg zijn van de behandeling. Mensen weten vaak niet wat de mogelijkheden zijn bij werkhervatting (deeltijds herbeginnen, herscholing...) of bij wie ze terechtkunnen. Ook de contacten met de adviserend geneesheer, de arbeidsgeneesheer, of overheidsdiensten zoals het Riziv, de RVA en VDAB lopen soms moeilijk. En er zijn ook mensen die bij sollicitaties worden afgewezen omdat ze voor kanker behandeld werden.
De Vlaamse Liga tegen Kanker wil hier iets aan doen en de problemen van (ex-)kankerpatiënten aankaarten bij de overheid en alle instanties die kunnen bijdragen tot structurele oplossingen. Hiervoor is een goed onderbouwd dossier nodig. Daarom zijn we op zoek naar zo veel mogelijk voorbeelden van mensen die problemen kregen met hun werk. Deze informatie blijft anoniem. U kunt uw probleem melden bij de Kankerlijn, 0800/35.445, elke werkdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur. Of stel uw vraag op www.kankerlijn.be of per e-mail op kankerlijn@tegenkanker.be. Alvast bedankt!

26
De jongerenwerking van de Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) organiseert voor kankerpatiënten van 17 tot 30 jaar allerlei activiteiten, zoals ontmoetingsdagen en een vakantieweek. Daarnaast zijn er ook buddy’s beschikbaar die jonge mensen die ziek zijn (geweest), kunnen helpen, ondersteunen, in contact brengen met lotgenoten enz. Voor dat buddyproject zoekt de VLK nu extra mensen.

Iets voor u? Lees hier meer en meld u nu aan!

27
Andere kankersoorten / Re:Huidkanker en gevolgen daarvan
« Gepost op: september 20, 2011, 10:30:20 am  »
Beste mevrouw,

Vorig jaar wijdden we in Leven, driemaandelijks tijdschrift voor kankerpatiënten, een artikel aan lymfoedeem en de behandeling. Misschien kan dat u op weg helpen?

Vriendelijke groeten,

Griet Van de Walle
redacteur VLK
28
Borstkanker / Re:de nieuwe leven
« Gepost op: september 13, 2011, 10:41:51 am  »
Je kan een gratis abonnement op 'Leven' aanvragen bij de VLK, Koningsstraat 217, 1210 Brussel. Even bellen naar 02/227.69.69 of een e-mail sturen naar vl.liga@tegenkanker.be met daarin je voor- en familienaam, adres en telefoonnummer + dat je graag een abonnement op 'Leven' wil. Je krijgt het tijdschrift dan gratis toegestuurd.

Let wel: 'Leven' verschijnt maar vier keer per jaar, het kan dus tot drie maanden duren voor je het eerstvolgende nummer in de bus krijgt. Bij het vierde nummer dat je ontvangt, zit er een herabonneringskaartje dat je moet terugsturen om weer een jaarabonnement te krijgen. We doen dat zodat echt alleen mensen die nog geïnteressseerd zijn, het blad blijven krijgen.

Griet Van de Walle
eindredacteur Leven


29
Borstkanker / Re:Gebruik van Tamoxifen met antidepressiva
« Gepost op: mei 02, 2011, 11:41:24 am  »
Geneesmiddelen hebben bijwerkingen, en sommige middelen kunnen inwerken op de kankerbehandeling. Maar artsen zijn goed op de hoogte van de mogelijke interferenties van bepaalde geneesmiddelen, ze schrijven niet zomaar medicijnen voor. Voor de arts is het dikwijls afwegen wat de voordelen zijn voor de patiënt in verhouding tot de bijwerkingen. We vinden het dan ook jammer dat de competentie van artsen hier in twijfel getrokken lijkt te worden.

Mocht u door het bericht hierboven bezorgd zijn, bel uw oncoloog – maar stop zeker niet uit eigen beweging met het nemen van antidepressiva. Veel kankerpatiënten zijn immers echt gebaat bij antidepressiva, bijvoorbeeld als hulpmiddel bij slapeloosheid of voor bepaalde pijnsoorten.
Ons advies is altijd: vertel het aan uw oncoloog wat u neemt, of het nu over vitamines, kruiden, antidepressiva of wat dan ook gaat.

Sociale dienst VLK

30
Borstkanker / Re:Bewijs over Tamoxifen en antidepressiva en ons verhaal
« Gepost op: mei 02, 2011, 11:40:50 am  »
Geneesmiddelen hebben bijwerkingen, en sommige middelen kunnen inwerken op de kankerbehandeling. Maar artsen zijn goed op de hoogte van de mogelijke interferenties van bepaalde geneesmiddelen, ze schrijven niet zomaar medicijnen voor. Voor de arts is het dikwijls afwegen wat de voordelen zijn voor de patiënt in verhouding tot de bijwerkingen. We vinden het dan ook jammer dat de competentie van artsen hier in twijfel getrokken lijkt te worden.

Mocht u door het bericht hierboven bezorgd zijn, bel uw oncoloog – maar stop zeker niet uit eigen beweging met het nemen van antidepressiva. Veel kankerpatiënten zijn immers echt gebaat bij antidepressiva, bijvoorbeeld als hulpmiddel bij slapeloosheid of voor bepaalde pijnsoorten.
Ons advies is altijd: vertel het aan uw oncoloog wat u neemt, of het nu over vitamines, kruiden, antidepressiva of wat dan ook gaat.

Sociale dienst VLK

Pagina's: 1 [2] 3 4